Privacy en Cookies

Voor deze dienst werkt Klusidee samen met Zoofy BV. Door het gebruiken van de Klusservice van Klusidee, ga je hiermee akkoord.

Zoofy BV (“Zoofy”, “wij”, “ons”) neemt jouw privacy serieus en doet er dan ook alles aan om deze zo goed als mogelijk te beschermen. Dit geldt voor zowel voor de bij ons aangesloten vakmensen als wel onze gebruikers. In deze privacyverklaring lees je wat we doen met jouw gegevens, en vooral ook wat niet.

In deze privacyverklaring vermelden wij waarom en met welke doelen wij persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt voor het gebruik van onze dienstverlening verzamelen en verwerken.

Wij houden ons hierbij altijd aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat houdt in dat wij:

• duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, en of daar toestemming voor nodig is of niet;

• continu bezig zijn om onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden, bijvoorbeeld om het gebruik van onze site voor jou makkelijker te maken;

• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken, wanneer de wet toestemming verlangt;

• je duidelijk aangeven wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken als daarvoor van de wet geen toestemming nodig is;

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen; wij eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen? Wij kunnen op twee manieren persoonsgegevens verzamelen:

• Je kunt ons persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld in een e-mail of middels een webformulier;

• Je kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, dat wil zeggen door onze website te bezoeken. Je IP-adres wordt bijvoorbeeld automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver.

Gebruik van onze dienst

Als je onze site gebruikt, krijgen wij bepaalde persoonsgegevens van je. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die je zelf opgeeft, bijvoorbeeld je e-mailadres, of die automatisch door gebruik van onze site worden meegegeven, zoals je IP-adres.

Verder maken wij analyses en houden we statistieken bij van het gebruik van onze website om deze bij volgende bezoeken nog beter te maken. Hiervoor meten we onder meer hoe bezoekers door onze website gaan en wat er daarbij wel en niet goed werkt. We voeren deze metingen zo anoniem mogelijk uit en koppelen geen meetgegevens aan je account.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Je kunt je opgeven voor onze nieuwsbrief en zo informatie krijgen over eventuele nieuwe diensten en ontwikkelingen rondom Zoofy. De nieuwsbrief krijg je alleen als je je daar voor opgeeft. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen dan staat er onderaan het bericht altijd een afmeldlink.

Stuur je ons een email? Dan bewaren we die gegevens alleen zolang het nodig is om je email te beantwoorden en af te handelen.

Registreren

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, bij bepaalde onderdelen van onze dienst is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk Na het invoeren bewaren wij via je email-adres de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij contact met je kunnen opnemen over jouw aanvragen (alleen als dat nodig is!) en om een overzicht te geven van de aanvragen/klussen die je eerder hebt geplaatst via onze website.

Wij zullen je accountgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw klus (voor het afhandelen van de betaling) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Opslaan van gegevens

Zoofy bewaart jouw gegevens alleen zolang we een relatie met jou hebben. Dat geldt natuurlijk niet wanneer de wet een kortere bewaartermijn voorschrijft. Of wanneer het helemaal niet langer nodig is om jouw gegevens nog langer te bewaren. Nadat een klus is afgerond of op een andere manier onze relatie ten einde komt dan bewaren de geven alleen nog voor de volgende doeleinden:

- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk daarbij ook aan een bewaartermijn zoals voorgeschreven door de wet.

- het afhandelen van nog openstaande vragen, verzoeken of klachten. - het bijhouden, verwerken, controleren van onze administratie

- in het geval we juridische claims moeten onderzoeken of verdedigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over ons privacybeleid dan kun je ten alle tijden contact met ons opnemen. Wij doen altijd ons uiterste best om jouw vragen en klacht zo goed als mogelijk af te handelen. Het staat je daarnaast uiteraard altijd vrij om een klacht aan te kaarten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Advertenties van derden

Op Zoofy kunnen wij advertenties van derden vertonen, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden. Deze advertenties worden onder andere aangeleverd door het bedrijf Google.

Deze derden kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken:

• door jou zelf opgegeven interesses;

• langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses;

• de paden waarlangs je door de dienst navigeert;

• statistieken over hoe je de dienst gebruikt.

Verstrekking aan derden

Nadat je een aanvraag via Zoofy.nl hebt geplaatst geven wij je gegevens door aan de betreffende winkels ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

• je NAW gegevens;

• telefoonnummer;

• je e-mailadres;

• gegevens over de aanvraag.

IP-adressen

Wanneer je onze website bezoekt, wordt je IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij zijn normaliter niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als je ingelogd bent of langdurig gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar ons teruggestuurd worden. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals je naam, e-mailadres of huisadres.

Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Ook meten we met cookies hoe onze site wordt gebruikt, zodat we deze bij volgende bezoeken prettiger en gerichter op je voorkeuren kunnen maken. Daarnaast bouwen we interesseprofielen op zodat we weten in welke producten je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent.

Sociale media

Op onze website kunnen knoppen staan waarmee je informatie over Zoofy kunt delen met anderen via sociale media als Facebook, en Twitter. Middels deze knoppen kunnen de beheerders van deze diensten bepaalde informatie over jou bijhouden. Wij hebben hier geen invloed op. Raadpleeg het privacybeleid van deze diensten alvorens hier gebruik van te maken.

Google analytics

Wij gebruiken Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics: Google privacypagina.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

• logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden; • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;

• doelgebonden toegangsbeperkingen;

• controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden, waaronder webshops en of winkels. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Contactgegevens Als je vragen hebt over je privacy en onze privacyverklaring, dan kun je deze stellen via info@zoofy.nl.

 

Zoofy BV

Laatste aanpassing 6 Augustus 2018